Fabrika keramičkih pločica “KERAMIKA KANJIŽA” iz Kanjiže osnovana je 1980 godine i predstavlja nastavak bogate tradicije oplemenjivanja kvalitetne kanji{ke gline stvorene u ciglarstvu, grnčarstvu i proizvodnji crepa.

Sa proizvodnjom od 3 miliona m2 zidnih i podnih pločica godi{nje, ova fabrika je za relativno kratko vreme postala najpoznatiji proizvođač regije. Na domaćem trži{tu ima uče{će od 25%.Osvajanje inostranih trži{ta je cilj, postavljen od strane menadžmenta već na samom startu. Bilo je to opravdano s jedne strane zbog izrazite uvozne zavisnosti, a s druge strane prisutna je i težnja da se ljudi i proizvodi dokažu i osvoje određeni segment u jakoj evropskoj konkurenciji. Sada se oko 35% proizvodnje izvozi, sa tendencijom rasta iz godine u godinu.

Uvažavajuci činjenicu da povratak u evropske privredne tokove zahteva vi{estruko dokazivanje i dodatne napore, kao prioritetni cilj postavljeno je neprekidno praćenje tehnolo{kog razvoja, stalna inovacija znanja, opreme i proizvodnog programa prema zahtevima trži{ta.Razvoj proizvoda i tehničko-tehnolo{ke inovacije na kojima se zasniva dana{nja proizvodnja jesu rezultat razvojnog rada stručnjaka fabrike.

Maksimalno koristeći sve resurse i mogućnosti, u fazama je izvr{ena rekonstrukcija i modernizacija tehnolo{kih linija, tako da je proizvodnja i danas na evropskom nivou. U proteklom periodu pored zidnih i podnih keramičkih pločica osvojena je i serijska proizvodnja keramičke galanterije- listela, podnih bordura, dekorativnih elemenata itd. Asortiman pločica se razvijalo u pravcu proizvodnje serija ( isti dekor i zidnih i podnih pločica u različitim bojama i dimenzijama i sa odgovarajućom galanterijom).

Ovakvim asortimanom – nadamo se – mogu se zadovoljiti sve želje i zahtevi kupca.