Kompanija CINI je osnovana 1977. godine kao zanatska radionica za pružanje usluga u galvanotehnici. Iako je uspešno radila kao kooperant velikim državnim preduzećima, sa promenama na tržištu i kompanija se menjala i ubrzo usvojila poslovnu orijentaciju koja se zasnivala na razvoju i proizvodnji sopstvenih, originalnih rešenja.

Danas, CINI Čačak je privatno porodično preduzeće sa sedištem u Čačku (Srbija), poslovno orijentisano na inovacije i razvoj što je snažno podržano tokom svih 40 godina postojanja.

Pionir u mnogim oblastima, CINI predstavlja referentno srpsko preduzeće sa lepezom sopstvenih proizvoda, prvenstveno iz oblasti termotehnike. «Uvek nešto novo» ne predstavlja samo korporativni slogan kompanije, već i trajni podsticaj i imperativ poslovanja.

Poslovna organizacija pokriva sve faze realizacije proizvoda kroz sopstveni razvoj, proizvodnju, marketing i prodaju.

Politika negovanja odnosa sa kupcima u cilju zadovoljenja njihovih potreba podrazumeva dobru saradnju među sektorima i maksimalno individualno zalaganje svakog pojedinca.

Kompanija CINI je osnivač i aktivni član PU GRADAC 97, prvog privatnog poslovnog udruženja u regionu.

Takođe, kao član aktivno učestvuje u radu Naučno-tehnološkog parka Čačak, udruženja privrednika Čačka FORUM, Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore.

Tokom godina, kompanija CINI je u svom proizvodnom programu imala različite proizvode, od elektronskih uređaja, preko hemijskih preparata za domaćinstvo, električnih grejača, do šporeta na drva. Iako međusobno različiti proizvodi, svi oni imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je da su originalni i u potpunosti razvijeni unutar kompanije CINI, kao i to da su nastali kao odgovor kompanije na trenutne potrebe tržišta.

Proizvodni portfolio obuhvata sledeće programe koji se već više godina nalaze u serijskoj proizvodnji: bimetalni radijatori, radijatori za kupatilo/sušači peškira, električni radijatori, električni grejači za radijatore i sušače peškira.

Većina proizvoda se već 20 godina izvozi na razvijena tržišta širom Evrope (Švedska, Danska, Nemačka, Velika Britanija, Poljska, Češka, Italija, Švajcarska, Grčka, Bugarska), kao i tržišta Rusije, Ukrajine, Kazahstana i zemalja u okruženju.