Banja Komerc Bekament DOO ima potpuno zaokružen proizvodni ciklus proizvodnje materijala za završne radove u građevinarstvu, počev od vađenja čuvenog Venčačkog mermera iz sopstvenog rudnika na Venčacu, preko prerade, mlevenjem u granulate i mikronizirana punila, do proizvodnje tečnih i praškastih materijala za završne radove u građevinarstvu.