SNIŽENJE !!!

SNIŽENJE !!!

posted in: Novosti | 0

OBAVJEŠTAVAMO CIJENJENE KUPCE DA SMO SNIZILI CIJENU STIROPOR I STIRADUR IZOLACIJE PROIZVODJAČA AUSTROTHERM !!!

 

Karakteristike STIRADURA :

STYRODUR izolacioni materijali su ektrudirane polistirol ploče sa zatvorenim ćelijama (XPS). Površina je ravna ili hrapava kod ploča koje se mogu malterisati. Materijal karakteriše dobra izolaciona sposobnost, velika otpornost na pritisak i malo upijanje vlage zahvaljujući zatvorenim ćelijama. Otporan je na mraz, može se ugraditi na veoma vlažnim mestima (podrumski zidovi, sokle). Termo izolacione ploče se zbog lakše ugradnje i smanjenja toplotnog mosta proizvode u ravnim ili falcovanim varijantama. Nije preporučljivo trajno izlaganje temperaturama većim od +75°C. Teško zapaljiv materijal, sadrži dodatak za sprečavanje gorenja. Otporan je na prirodne kiseline, baze i sone rastvore. Nije osetljiv na bitumen, ali ga organski razređivači uništavaju.Koristi se za spoljnu izolaciju.

Karakteristike stiropora

Stiropor je savršen materijal kako za toplinsku tako i za zvučnu izolaciju objekta. Proizvodi se od malih granula polistirena koje su nalik riži. Tajna tako dobrih izolacijskih svojstava stiropora krije se u njegovoj ćelijastoj strukturi.   Mehanička svojstva ovise o gustoći materijala. Razlikujemo tlačnu čvrstoću ( stiropor se ugrađuje u podove) i vlačnu čvrstoću (stiropor se ugrađuje u fasade).   Stiropor ima malu toplinsku vodljivost, pa su zbog toga izolacijska svojstva stiropora visoka. Toplinska vodljivost ovisi o temperaturi i gustoći. Porastom gustoće stiropora toplinska vodljivost pada. Kod odabira tipa stiropora treba izabrati onaj odgovarajućih mehaničkih karakteristika, a zatim većom debljinom postići bolja izolacijska svojstva.   Stiropor je otporan u kontaktu sa većinom građevinskih materijala, no postoje neki organski materijali i razrjeđivači na koje treba obratiti pozornost.   Nije topiv u vodi, ne bubri u vodi, što znači da ima odlična toplinsko izolacijska svojstva. S povećanjem gustoće stiropora raste i otpor difuziji vodene pare.   Stiropor se označava prema klasi tlačne čvrstoće tako npr. EPS 100 znači: – EPS označava Ekspandirani PoliStiren (stiropor) – 100 označava tlačnu čvrstoću u kPa   Postoji i tip EPS F (fasadni) koji se proizvodi u jednom tipu sa karakteristikama prema ETICS normi (najveća vlačna čvstoća TR 150) te EPS F PLUS (sivi fasadni) sa do 25% boljim koeficijentom toplinske provodljivosti.